Program nauczania

Dyrygowanie, Chór, Zespoły muzyczne z metodyką - opis przedmiotów

Sylabus (opis przedmiotu+program) dyrygowanie z czytaniem partytur, realizowany jest na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Stanowi podstawę realizacji problemów techniki dyrygenckiej i określa obowiązkowy repertuar muzyczny i teoretyczny przedmiotu. Program (sylabus - opis przedmiotu) stanowi podstawę procesu dydaktycznego. Równolegle pedagodzy wykorzystują  na zajęciach programy autorskie (sylabus - program przedmiotu).

Koordynatorami przedmiotów są:

  • Dyrygowanie z czytaniem partytur (st I rok I-III) - dr hab. Arkadiusz Kaczyński
  • Zespół Wokalny z metodyką (st. I rok III) jest prof. Mariusz Kończal
  • Prowadzenie zespołów muzycznych oraz Chór - prof. dr hab. Bernard Mendlik
  • Dyrygowanie (st. II rok I) - dr hab. Benedykt Odya
  • Dyrygentura (st. II rok II) - prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Dyrygentury,
ul. J. K.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 398