Publikacje Katedry Dyrygentury

  • dr Benedykt Odya, kwal. II º dr hab.Piotr Sutt prof. nadzw. - Rzeczywisty i wirtualny świat instrumentów muzycznych – współgranie dźwięku i obrazu [w:] Kultura – Umenie – Vzdelavanie, Wydawnictwo – Pedagogicks fakulta Uniwerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici 2009, ISBN 978-80-8083-755-6.
  • dr Benedykt Odya - Technologia informacyjna i digital audio w artystycznej i dydaktycznej działalności nauczycieli – dyrygentów [w:] Kultura – Umenie – Vzdelavanie, Wydawnictwo – Pedagogicks fakulta Uniwerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici 2009, ISBN 978-80-8083-755-
  • dr hab. Arkadiusz Kaczyński prof. nadzw. - Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2009, ISBN 978-83-7096-703-1
  • dr hab. Arkadiusz Kaczyński prof. nadzw. - Motet Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej, [w:] Cantus Choralis ' 09, Wydawnictwo - Univerzita J. E. Purkyne v Usti nad Labem 2010, ss.87-100, ISBN 978-80-7414-219-2
  • dr Benedykt Odya - Vyuka sborowych dirigentu na Ustavu hudebni vychovy, [w:] Cantus Choralis ' 09, Wydawnictwo - Univerzita J. E. Purkyne v Usti nad Labem 2010, ss 101-119, ISBN 978-80-7414-219-2
  • dr hab. Arkadiusz Kaczyński prof. nadzw. - Requiem Johna Ruttera – znany gatunek, wyjątkowa treść [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011, ss.51-70, ISMN 979-0-9013378-1-7
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Dyrygentury,
ul. J. K.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 398