Władze Katedry Dyrygentury

 

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Bernard Mendlik

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
mail: bmendlik@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 275

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Dyrygentury,
ul. J. K.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 398