Katedra Dyrygentury
Witamy na stronie Katedry Dyrygentury UKW! Witamy na stronie Katedry Dyrygentury UKW!

Witamy na stronie Katedry Dyrygentury UKW!

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i artystyczną. Nasi pracownicy opiekują się Chórem Akademickim, który jest dumą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

o jednostce

Katedra Dyrygentury przy Wydziale Edukacji Muzycznej prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i artystyczną. Nasi pracownicy opiekują się Chórem Akademickim, który jest dumą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Efektem prowadzonych badań są w dużej mierze publikacje, nagrania, koncerty oraz czynny udział pracowników Instytutu w konferencjach, sympozjach naukowych i panelach dyskusyjnych. Wspieranie rozwoju własnej kadry dokonuje się poprzez finansowanie i dofinansowywanie udziału w konferencjach, realizacji nagrań i koncertów. Katedra prowadzi także ożywioną działalność artystyczną. Składają się na nią dokonania indywidualne członków Katedry, jak i działalność artystyczna Chóru Akademickiego.

Kontakt

Kierownik Katedry Dyrygentury
prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński
e-mail: arkadiusz.kaczynski@wp.pl
tel. 52 34 19 221

Sekretariat Wydziału Edukacji Muzycznej
mgr Magdalena Pasińska

tel. 52 34 19 275
e-mail: dyrygent@ukw.edu.pl
godz. urzędowania 7.15-15.15

Małgorzata Szafkowska
tel. 52 34 19 227
e-mail: m.szaf@ukw.edu.pl